Димитровград

Димитровград

2015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 5140, жена: 4978
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 34, жена: 34
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година23
5-9 година13
10-14 година22
15-19 година84
20-24 година13
25-29 година33
30-34 година12
35-39 година54
40-44 година12
45-49 година33
50-54 година31
55-59 година11
60-64 година20
65-69 година02
70-74 година11
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 26.10.2014. уписано 14 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Борис Адамов
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Овлашћено лице за инф. од јавн. значаја, зашт. података о личности и координ. за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Димитровград не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 68
  • Деца млађа од 15 година: 13
  • Без школске спреме: 1
  • Непотпуна основна школа: 11
  • Основно образовање: 28
  • Средње образовање: 13
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
Број корисника/ца афирмативних мера у средњошколском образовању 2015. године je: 0
У 2015. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.025.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 1.800.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 3.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 4 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 45 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 1 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Општина Димитровград издваја средства из буџета за куповину уџбеника из социјална давања по захтеву грађана..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.