Горњи Милановац

Горњи Милановац

2018201720162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 21802, жена: 22604
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 86, жена: 92
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1014
5-9 година1110
10-14 година89
15-19 година66
20-24 година46
25-29 година98
30-34 година69
35-39 година910
40-44 година63
45-49 година22
50-54 година63
55-59 година16
60-64 година42
65-69 година23
70-74 година21
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 27.03.2019. уписано 88 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Radovan Hadžić
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Poverenik za izbeglice i migracije
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Горњи Милановац издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 120.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 178
  • Деца млађа од 15 година: 62
  • Без школске спреме: 14
  • Непотпуна основна школа: 35
  • Основно образовање: 39
  • Средње образовање: 26
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
У 2018. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 300.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 14.900.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 16 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 109 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.