Горњи Милановац

Горњи Милановац

20162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 21802, жена: 22604
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 86, жена: 92
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1014
5-9 година1110
10-14 година89
15-19 година66
20-24 година46
25-29 година98
30-34 година69
35-39 година910
40-44 година63
45-49 година22
50-54 година63
55-59 година16
60-64 година42
65-69 година23
70-74 година21
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 06.02.2017. уписано 81 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Milena Grković
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Нормативни, управни и стручно-оперативни послови у области uнапређења положаја избеглих и интерно расељених лица, мањинских прав
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Горњи Милановац не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 178
  • Деца млађа од 15 година: 62
  • Без школске спреме: 14
  • Непотпуна основна школа: 35
  • Основно образовање: 39
  • Средње образовање: 26
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
У 2016. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 454.609,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 605.140,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 32.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 13 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 87 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: До сада се није посебно пратило колико има корисника различитих права конретно Ромске националности што не искључује да су међу корисницима социјалних давања, али и наменски средстава буџета за помоћ .
.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.