Голубац

Голубац

2017
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 4058, жена: 4273
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 29, жена: 23
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година34
5-9 година12
10-14 година23
15-19 година30
20-24 година23
25-29 година22
30-34 година22
35-39 година10
40-44 година21
45-49 година12
50-54 година31
55-59 година21
60-64 година02
65-69 година10
70-74 година10
75-79 година20
80 + година10
У посебан бирачки списак је до 20.04.2018. уписано 31 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Zivoslav Simic
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом profesor razredne nastave
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Голубац издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 100.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 52
  • Деца млађа од 15 година: 15
  • Без школске спреме: 8
  • Непотпуна основна школа: 14
  • Основно образовање: 11
  • Средње образовање: 3
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2017. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 35.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18 у износу од 10.000,00 РСД.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 40.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 25.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.