Врњачка Бања

Врњачка Бања

20162015
Укупан број становника - мушкараца: 13291, жена: 14236
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 178, жена: 156
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2226
5-9 година1715
10-14 година1714
15-19 година1611
20-24 година1216
25-29 година1014
30-34 година1510
35-39 година1310
40-44 година1312
45-49 година78
50-54 година106
55-59 година76
60-64 година85
65-69 година31
70-74 година51
75-79 година30
80 + година01
У посебан бирачки списак је до уписано 147 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Дејан Павловић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор канцеларије за ромска питања у оснивању
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
ПП послови
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Врњачка Бања не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 334
  • Деца млађа од 15 година: 111
  • Без школске спреме: 27
  • Непотпуна основна школа: 71
  • Основно образовање: 103
  • Средње образовање: 20
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 41.964,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 695.172,65 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: За припаднике ромске националне мањине, често се одобрава једнокаратна новчана помоћ у зависности од специфичне потребе. Помоћ се такође додељује и у материјалним средствима(дрва за огрев, опрема за дом), а све то не представља посебну ставку у буџету..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.