Вршац

Вршац

20172016
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 25025, жена: 27001
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 686, жена: 682
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година8381
5-9 година9867
10-14 година7854
15-19 година5558
20-24 година6274
25-29 година5461
30-34 година4248
35-39 година3835
40-44 година4148
45-49 година4341
50-54 година3034
55-59 година2628
60-64 година1517
65-69 година915
70-74 година1012
75-79 година14
80 + година15
У посебан бирачки списак је до 24.04.2017. уписано 465 грађана ромске националности.
Општина/град Вршац нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Вршац не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Слађана Стевић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1368
  • Деца млађа од 15 година: 461
  • Без школске спреме: 255
  • Непотпуна основна школа: 440
  • Основно образовање: 166
  • Средње образовање: 40
  • Више/високо образовање: 3
  • Непознато: 3
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 5.751.900,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 14.028.021,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 36 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 61 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.