Врање

Врање

20162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 36980, жена: 36964
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1702, жена: 1577
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година152122
5-9 година213168
10-14 година182155
15-19 година143120
20-24 година126110
25-29 година123128
30-34 година141132
35-39 година111100
40-44 година9590
45-49 година86103
50-54 година123116
55-59 година9499
60-64 година5861
65-69 година2931
70-74 година1625
75-79 година89
80 + година28
У посебан бирачки списак је до 30.01.2015. уписано 2.278 грађана ромске националности.
Општина/град Врање нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Врање издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 5.000.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 2
То су:
 • Габријела Бајрамовић
 • Тереза Шаиновић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 3279
 • Деца млађа од 15 година: 992
 • Без школске спреме: 341
 • Непотпуна основна школа: 675
 • Основно образовање: 980
 • Средње образовање: 275
 • Више/високо образовање: 11
 • Непознато: 5
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
 • Каја Раимовић - Наше дете
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.