Власотинце

Власотинце

20172015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 15011, жена: 14882
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 341, жена: 350
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година3433
5-9 година3051
10-14 година2730
15-19 година2525
20-24 година3726
25-29 година3328
30-34 година3226
35-39 година2324
40-44 година2224
45-49 година1717
50-54 година2323
55-59 година1217
60-64 година1212
65-69 година77
70-74 година44
75-79 година23
80 + година10
У посебан бирачки списак је до 28.02.2018. уписано 440 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Срђан Антић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања и повереник за избегла и расељена лица
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Власотинце не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Сања Здравковић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 691
 • Деца млађа од 15 година: 205
 • Без школске спреме: 39
 • Непотпуна основна школа: 201
 • Основно образовање: 205
 • Средње образовање: 38
 • Више/високо образовање: 3
 • Непознато: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Марјан Антић - Милка Диманић
 • Владан Петковић - 8. октобар
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.030.689,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 10.478.365,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 400.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Локални акциони план за Роме је у изради..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.