Велико Градиште

Велико Градиште

20162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 8538, жена: 9072
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 127, жена: 131
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година79
5-9 година1810
10-14 година1019
15-19 година1213
20-24 година89
25-29 година55
30-34 година98
35-39 година129
40-44 година148
45-49 година57
50-54 година87
55-59 година910
60-64 година33
65-69 година35
70-74 година25
75-79 година03
80 + година21
У посебан бирачки списак је до 02.03.2017. уписано 243 грађана ромске националности.
Општина/град Велико Градиште нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Општина/град Велико Градиште издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 800.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 258
  • Деца млађа од 15 година: 73
  • Без школске спреме: 22
  • Непотпуна основна школа: 82
  • Основно образовање: 56
  • Средње образовање: 20
  • Више/високо образовање: 5
  • Непознато: 0
У 2016. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 1.800.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.970.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 20.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 6.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 14 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 1 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: ПИТАЊЕ 18: Закључно са 7.3.2017.године, укупно су 24 студента корисници стипендија, од чега је 10 студената то право раније стекло, 8 студената од децембра 2016. године, а 6.3.2017. је потписано још 6 нових уговора о стипендирању студената из осетљивих гупа, међу којима је и један студент ромске националности..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.