Велико Градиште

Велико Градиште

201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 8538, жена: 9072
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 127, жена: 131
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година79
5-9 година1810
10-14 година1019
15-19 година1213
20-24 година89
25-29 година55
30-34 година98
35-39 година129
40-44 година148
45-49 година57
50-54 година87
55-59 година910
60-64 година33
65-69 година35
70-74 година25
75-79 година03
80 + година21
У посебан бирачки списак је до уписано 238 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Živoslav Simić
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Koordinator za romska pitanja
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Велико Градиште издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 500.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 258
  • Деца млађа од 15 година: 73
  • Без школске спреме: 22
  • Непотпуна основна школа: 82
  • Основно образовање: 56
  • Средње образовање: 20
  • Више/високо образовање: 5
  • Непознато: 0
У 2017. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 484.645,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18 у износу од 165.788,00 РСД.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.990.866,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18 у износу од 732.480,00 РСД.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 11.550.835,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18 у износу од 692.205,00 РСД.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 5.065.239,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 1 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 33 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.