Велика Плана

Велика Плана

20162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 20139, жена: 20763
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 189, жена: 191
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1621
5-9 година2117
10-14 година2020
15-19 година1116
20-24 година1314
25-29 година1513
30-34 година1213
35-39 година1411
40-44 година1111
45-49 година1110
50-54 година1212
55-59 година146
60-64 година68
65-69 година38
70-74 година67
75-79 година31
80 + година13
У посебан бирачки списак је до 03.03.2017. уписано 151 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Jelka Mitrović
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом koordinatorka za romska pitanja i nevladin sektor
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Велика Плана не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 380
  • Деца млађа од 15 година: 115
  • Без школске спреме: 40
  • Непотпуна основна школа: 103
  • Основно образовање: 83
  • Средње образовање: 36
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 1
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.865.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 8.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 12.600.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 4 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 91 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 1 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Kada je reč o troškovima prevoza za osnovnu školu na istoj stavci u budžetu su : troškovi putovanja zaposlenih i prevoz učenika..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.