Велика Плана

Велика Плана

201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 20139, жена: 20763
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 189, жена: 191
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1621
5-9 година2117
10-14 година2020
15-19 година1116
20-24 година1314
25-29 година1513
30-34 година1213
35-39 година1411
40-44 година1111
45-49 година1110
50-54 година1212
55-59 година146
60-64 година68
65-69 година38
70-74 година67
75-79 година31
80 + година13
У посебан бирачки списак је до 03.03.2017. уписано 151 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Јелка Митровић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Кординаторка за ромску популацију и невладин сектор
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Велика Плана не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 380
  • Деца млађа од 15 година: 115
  • Без школске спреме: 40
  • Непотпуна основна школа: 103
  • Основно образовање: 83
  • Средње образовање: 36
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 1
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.571.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 9.155.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 12.900.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 5 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 132 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Финансијска средства за ужину за текућу школску годину представљена су збирно са трошковима награђивања (2.571.000,00).
Финансијска средства која издваја општина за трошкове превоза за основну школу представљена су збирно са трошковима путовања (9.155.000,00). .
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.