Ваљево

Ваљево

201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 44148, жена: 46164
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 717, жена: 696
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година6546
5-9 година6158
10-14 година4660
15-19 година4050
20-24 година5141
25-29 година4344
30-34 година4557
35-39 година6238
40-44 година4543
45-49 година4944
50-54 година5645
55-59 година5970
60-64 година3948
65-69 година2919
70-74 година1015
75-79 година1014
80 + година74
У посебан бирачки списак је до 05.05.2017. уписано 724 грађана ромске националности.
Општина/град Ваљево нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање
за период од 01.01.2005.
до 31.12.2018.
Преузмите документ: Lap za Rome i izmene Lap-a.PDF
Општина/град Ваљево издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 3.340.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Гордана Петровић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1413
 • Деца млађа од 15 година: 336
 • Без школске спреме: 91
 • Непотпуна основна школа: 379
 • Основно образовање: 424
 • Средње образовање: 157
 • Више/високо образовање: 24
 • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 6
 • Верољуб Тешић - Милица Ножица
 • Далибор Јовановић - Сестре Илић
 • Зоран Петровић - Прота Матеја Ненадовић
 • Драган Петровић - Свети Сава
 • Тања Маринковић - Андра Савчић
 • Данијела Јанковић - Нада Пурић
У 2017. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 850.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18 у износу од 590.000,00 РСД.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 29.206.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18 у износу од 2.003.655,00 РСД.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 63 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 45 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 126 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 11 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.