Бољевац

Бољевац

201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 6352, жена: 6642
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 153, жена: 134
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година127
5-9 година1815
10-14 година1412
15-19 година1110
20-24 година156
25-29 година1414
30-34 година1011
35-39 година148
40-44 година711
45-49 година95
50-54 година89
55-59 година1314
60-64 година55
65-69 година12
70-74 година22
75-79 година01
80 + година02
У посебан бирачки списак је до 19.02.2018. уписано 104 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Rade Ilić
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом koordinator za romska pitanja
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Запошљавање, Култура
за период од 09.07.2014.
до 09.07.2019.
Општина/град Бољевац издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 350.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 287
  • Деца млађа од 15 година: 78
  • Без школске спреме: 27
  • Непотпуна основна школа: 93
  • Основно образовање: 59
  • Средње образовање: 27
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Марјан Радојчић - 9. Српска Бригада
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18 у износу од 50.000,00 РСД.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 19.450.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 11.250.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 5 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 1 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.