Бојник

Бојник

201720162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 5609, жена: 5495
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 837, жена: 812
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година7997
5-9 година11396
10-14 година9177
15-19 година7191
20-24 година6160
25-29 година5557
30-34 година6269
35-39 година6859
40-44 година6346
45-49 година3631
50-54 година3931
55-59 година4145
60-64 година2724
65-69 година1312
70-74 година108
75-79 година86
80 + година03
У посебан бирачки списак је до 24.04.2018. уписано 713 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Бојан Амеетовић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 01.03.2017.
до 31.12.2025.
Општина/град Бојник издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 150.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Ивана Јашаревић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1649
 • Деца млађа од 15 година: 553
 • Без школске спреме: 256
 • Непотпуна основна школа: 549
 • Основно образовање: 223
 • Средње образовање: 62
 • Више/високо образовање: 2
 • Непознато: 4
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Бобан Јашаревић - СтанимирВељковићЗеле
 • Дејан Саитовић - Ђука Динић
У 2017. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.386.511,87 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 1.148.954,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 40 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 2 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Буџетско планирање и реализација
Oбласт: Oбразовање
Задатак: Бесплатан оброк деци која похађају П.У.
Носилац задатка: Институција
Назив носиоца задатка: Предшколска Установа
Општина/град не издваја посебна средства за Роме.
Реализовани буџет у РСД: 104.000,00
Очекивани резултат задатка: 80 детета користе бесплатан оброк у П.У.
Остварен резултат задатка: 80 детета користе бесплатан оброк у П.У.
Oбласт: Остало
Задатак: Чишћење ромског гробља
Носилац задатка: Удружења грађана
Назив носиоца задатка: Ромски центар Бојник
Општина/град издваја посебна средства за Роме.
Планирани буџет: 150.000,00
Реализовани буџет у РСД: 150.000,00
Назив донатора: Општина Бојник
Износ донаторских средстава: 150.000,00
РСД
Очекивани резултат задатка: Очишћено ромско гробље
Остварен резултат задатка: Очишћено је ромско гробље
Становање
Нема података о становању.