Бор

Бор

20182016
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 23871, жена: 24744
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 891, жена: 867
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година113108
5-9 година117108
10-14 година8185
15-19 година7983
20-24 година9780
25-29 година8970
30-34 година4554
35-39 година6353
40-44 година4154
45-49 година4658
50-54 година5249
55-59 година3525
60-64 година2016
65-69 година1015
70-74 година24
75-79 година11
80 + година04
У посебан бирачки списак је до 22.11.2019. уписано 462 грађана ромске националности.
Општина/град Бор нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Бор не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1758
 • Деца млађа од 15 година: 612
 • Без школске спреме: 237
 • Непотпуна основна школа: 383
 • Основно образовање: 343
 • Средње образовање: 176
 • Више/високо образовање: 5
 • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 4
 • Саша Каменовић - Вук Караџић
 • Алберт Еминов - Бранко Радичевић
 • Јелена Антић - ПУ "Бамби"
 • Зејнепа Јеминовски - Свети Сава
У 2018. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 1.068.046,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 59.155.965,26 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 50,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 35 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: ЛАП за Роме је у изради. Савет за здраство нема (ради се ). Превоз сва деца имају бесплатно, предшколци са родителјима. Социјално угрожени средњошколци. Књиге сви ђаци до 4 разреда имају бесплатно. Студенти ромске националности нису конкурисали за стипендију.За ужину град Бор има одлуку о регресираној ужини за социјално угрожену децу. Предшколци имају бесплатан превоз и пратиоц.Сви прваци школски прибор добијају за полазак у први разред..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.