Бор

Бор

2016
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 23871, жена: 24744
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 891, жена: 867
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година113108
5-9 година117108
10-14 година8185
15-19 година7983
20-24 година9780
25-29 година8970
30-34 година4554
35-39 година6353
40-44 година4154
45-49 година4658
50-54 година5249
55-59 година3525
60-64 година2016
65-69 година1015
70-74 година24
75-79 година11
80 + година04
У посебан бирачки списак је до 10.02.2017. уписано 643 грађана ромске националности.
Општина/град Бор нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Бор не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1758
 • Деца млађа од 15 година: 612
 • Без школске спреме: 237
 • Непотпуна основна школа: 383
 • Основно образовање: 343
 • Средње образовање: 176
 • Више/високо образовање: 5
 • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 3
 • Саша Каменовић - Вук Караџић
 • Алберт Еминов - Бранко Радичевић
 • Јелена Антић - ПУ "Бамби"
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 3.413.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 23 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: У оквиру организованог јавног превоза на територији општине Бор сви ученици основних школа имају право на бесплатан превоз, као и деца која похађају припремни предшколски програм, а надокнађују се и трошкови превоза за децу са посебним потребама која похађају школу ван општине Бор..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.