Богатић

Богатић

20162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 14571, жена: 14312
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 258, жена: 256
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1926
5-9 година3234
10-14 година2319
15-19 година2120
20-24 година2518
25-29 година2719
30-34 година1716
35-39 година1312
40-44 година2019
45-49 година1624
50-54 година2016
55-59 година1315
60-64 година59
65-69 година37
70-74 година11
75-79 година31
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 10.06.2010. уписано 236 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Брана Кокић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Председник
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
волонтерски
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Богатић не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 514
  • Деца млађа од 15 година: 153
  • Без школске спреме: 52
  • Непотпуна основна школа: 153
  • Основно образовање: 119
  • Средње образовање: 33
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 3
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
  • Ivica Vasiljevic - PU Slava Kovic
  • Бранко Кокић - Мика Митровић
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 1.398.761,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 5.845.842,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 17 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: 1.Брана Кокић, координатор испред "Друштва Рома Богатић"
2.ЛАП је донет, али није усвојен
3.. "Друштво Рома Богатић" је у 2016. години по Конкурсу који је расписала општина Богатић за НВО добило 500.000,00 динара.
.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.