Богатић

Богатић

2018201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 14571, жена: 14312
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 258, жена: 256
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1926
5-9 година3234
10-14 година2319
15-19 година2120
20-24 година2518
25-29 година2719
30-34 година1716
35-39 година1312
40-44 година2019
45-49 година1624
50-54 година2016
55-59 година1315
60-64 година59
65-69 година37
70-74 година11
75-79 година31
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 10.06.2010. уписано 236 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Брана Кокић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Председник "Друштва Рома Богатић"
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
волонтерски
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Богатић не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 514
  • Деца млађа од 15 година: 153
  • Без школске спреме: 52
  • Непотпуна основна школа: 153
  • Основно образовање: 119
  • Средње образовање: 33
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 3
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
  • Ivica Vasiljevic - PU Slava Kovic
  • Бранко Кокић - Мика Митровић
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 10.807.793,26 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 13.844.941,03 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 17 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: 1. Брана Кокић, координатор испред "Друштва Рома Богатић"
2. ЛАП је донет, али није усвојен
.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.