Беочин

Беочин

20162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 7812, жена: 7914
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 709, жена: 713
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година8874
5-9 година95116
10-14 година5281
15-19 година7862
20-24 година6045
25-29 година5261
30-34 година5644
35-39 година5057
40-44 година3946
45-49 година4833
50-54 година4034
55-59 година2114
60-64 година1319
65-69 година611
70-74 година710
75-79 година34
80 + година12
У посебан бирачки списак је до 28.02.2017. уписано 711 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Агим Дрмаку
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Беочин издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 450.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
  • Јован Грчић Миленко

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1422
  • Деца млађа од 15 година: 506
  • Без школске спреме: 129
  • Непотпуна основна школа: 290
  • Основно образовање: 356
  • Средње образовање: 129
  • Више/високо образовање: 6
  • Непознато: 6
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Феруз Дрмаку - Јован Грчић Миленко
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 4.579.482.500,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 4.667.167.500,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 10 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 1 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 12 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 1 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.