Београд-Чукарица

Београд-Чукарица

2018201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 85903, жена: 95328
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1566, жена: 1597
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година183201
5-9 година174189
10-14 година169175
15-19 година145153
20-24 година136122
25-29 година138134
30-34 година122119
35-39 година11479
40-44 година93102
45-49 година10085
50-54 година7682
55-59 година5158
60-64 година2849
65-69 година2024
70-74 година1113
75-79 година56
80 + година16
У посебан бирачки списак је до 14.05.2019. уписано 929 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Метија Кадријевић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом послови заштите и остваривање личних и колективних права националних мањина и етничких група
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Интерно расељена лица и повратници по основу споразума о реадмисији
за период од 15.03.2015.
до 15.03.2020.
Преузмите документ: 33-1_LAP za unapredjivanje polozaja Roma.pdf
Општина/град Београд-Чукарица издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 280,00
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Лела Усковић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 3163
 • Деца млађа од 15 година: 1091
 • Без школске спреме: 360
 • Непотпуна основна школа: 392
 • Основно образовање: 966
 • Средње образовање: 321
 • Више/високо образовање: 18
 • Непознато: 15
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 5
 • Јелена Синани - Стефан Дечански
 • Едвард Синани - Аца Милосављевић
 • Кристина Антић - Душко Радовић
 • Сурија Реџепи - Вук Караџић
 • Маринковић Светлана - Браћа Јерковић
У 2018. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 2.169.280,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 7.763.849,50 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 30.543.412,40 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена:
На питања :
1. Да ли ваша општина/град издваја финансијска средства за уџбенике у текућој години?
2. Да ли ваша општина/град издваја финансијска средства за ужину за текућу школску годину?
3. Колики је износ финансијских средстава који издваја ваша општина/град за трошкове превоза за основну школу за текућу годину?
издвојена финансијска средства односее се и на припаднике ромске националне мањине.

.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.