Београд-Савски Венац

Београд-Савски Венац

2015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 17868, жена: 21254
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 128, жена: 109
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година138
5-9 година154
10-14 година1014
15-19 година129
20-24 година1016
25-29 година184
30-34 година811
35-39 година44
40-44 година96
45-49 година1210
50-54 година711
55-59 година45
60-64 година30
65-69 година22
70-74 година03
75-79 година12
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 04.04.2016. уписано 96 грађана ромске националности.
Општина/град Београд-Савски Венац нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Општина/град Београд-Савски Венац не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 237
 • Деца млађа од 15 година: 64
 • Без школске спреме: 19
 • Непотпуна основна школа: 40
 • Основно образовање: 70
 • Средње образовање: 36
 • Више/високо образовање: 5
 • Непознато: 3
Број корисника/ца афирмативних мера у средњошколском образовању 2015. године je: 16
У 2015. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 10.842.650,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 700.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2015. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: - ГО Савски венац издваја финансијска средства у циљу обезбеђивања ужине свим ученицима са сметњама у развоју који имају пребивалиште на територији наше општине - ма где се налазила школа коју они похађају.
- ГО Савски венац обзбеђује превоз свиим ученицима који похађају специјалну основну школу "Антон Скала" (која се налази на територији наше општине), ма где ти ученици имали пребивалиште. У наведени износ су урачунати превоз и пратња у превозу.
- ГО Савски венац обезбеђује маркице за превоз свим средњошколцима који похађају школу за глуве и наглуве "Стефан Дечански" (која се налази на територији Савског венца), ма где ти ученици имали пребивалиште..
Приложeн документ:
Становање
 • Naziv: Braće Krsmanovića/Bara Venecija
 • Površina: 3564 kvm
 • Procenjena starost naselja: 15 - 45 godina
 • Tip grejanja: čvrsto gorivo (drvo, ugalj)
 • Postoji odnošenje otpada: ne
 • Opis položaja: na obodu formalnog naselja
 • Broj kuća: < 15 jedinica
 • Broj stanovnika: < 100 stanovnika
 • Građevinski materijal: građevinski materijali koji obezbeđuju trajnost i sigurnost
 • Postoji vodovodna mreža: da
 • Status vodovodne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom: > 70%
 • Postoji kanalizaciona mreža: da
 • Status kanalizacione mreže: u funkciji
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: > 70%
 • Tip septičke jame:
 • Postoji električna mreža: da
 • Status električne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost električnom mrežom: > 70%
 • Postoje pristupne saobraćajnice: ne
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: ne
 • Tip kolovoza:
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: 0
 • Postoji ulična rasveta: da
 • Status ulične rasvete: u funkciji
 • Pokrivenost uličnom rasvetom:
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: cela teritorija naselja
 • Tip planske dokumentacije: generalni urbanistički plan
 • Plan2:
 • Plan3:
 • Sprovođenje planova: daljom razradom
 • Započeta razrada plana: da
 • Stepen legalizacije objekata: objekti delimično legalizovani (oko 50% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: 30 - 70% objekata
 • Oblik vlasništva: javna svojina (Republika)
 • Naziv: Manasijeva
 • Površina: 994 kvm
 • Procenjena starost naselja: 15 - 45 godina
 • Tip grejanja: čvrsto gorivo (drvo, ugalj)
 • Postoji odnošenje otpada: da
 • Opis položaja: integrisan u formalno naselje
 • Broj kuća: < 15 jedinica
 • Broj stanovnika: < 100 stanovnika
 • Građevinski materijal: građevinski materijali koji obezbeđuju trajnost i sigurnost
 • Postoji vodovodna mreža: da
 • Status vodovodne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom:
 • Postoji kanalizaciona mreža: da
 • Status kanalizacione mreže: u funkciji
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: < 30%
 • Tip septičke jame:
 • Postoji električna mreža: da
 • Status električne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost električnom mrežom:
 • Postoje pristupne saobraćajnice: da
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: ne
 • Tip kolovoza:
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: 0
 • Postoji ulična rasveta: da
 • Status ulične rasvete: u funkciji
 • Pokrivenost uličnom rasvetom:
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: cela teritorija naselja
 • Tip planske dokumentacije: generalni urbanistički plan
 • Plan2:
 • Plan3:
 • Sprovođenje planova: daljom razradom
 • Započeta razrada plana: da
 • Stepen legalizacije objekata: objekti treba da se legalizuju (< 10% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: < 30% objekata
 • Oblik vlasništva: javna svojina (Republika)
 • Naziv: Zvečanska
 • Površina: 4827 kvm
 • Procenjena starost naselja: 15 - 45 godina
 • Tip grejanja: čvrsto gorivo (drvo, ugalj)
 • Postoji odnošenje otpada: da
 • Opis položaja: integrisan u formalno naselje
 • Broj kuća: 51 - 100 jedinica
 • Broj stanovnika: 201 - 500 stanovnika
 • Građevinski materijal: građevinski materijali koji obezbeđuju trajnost i sigurnost
 • Postoji vodovodna mreža: da
 • Status vodovodne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom: > 70%
 • Postoji kanalizaciona mreža: da
 • Status kanalizacione mreže: u funkciji
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: > 70%
 • Tip septičke jame:
 • Postoji električna mreža: da
 • Status električne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost električnom mrežom: > 70%
 • Postoje pristupne saobraćajnice: da
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: ne
 • Tip kolovoza:
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: 0
 • Postoji ulična rasveta: da
 • Status ulične rasvete: u funkciji
 • Pokrivenost uličnom rasvetom:
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: cela teritorija naselja
 • Tip planske dokumentacije: generalni urbanistički plan
 • Plan2:
 • Plan3:
 • Sprovođenje planova: daljom razradom
 • Započeta razrada plana: da
 • Stepen legalizacije objekata: objekti treba da se legalizuju (< 10% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: < 30% objekata
 • Oblik vlasništva: javna svojina (Republika)
Нема података из Оперативног плана.