Београд-Раковица

Београд-Раковица

2015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 51267, жена: 57374
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 312, жена: 288
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4524
5-9 година3741
10-14 година2732
15-19 година2431
20-24 година2623
25-29 година3025
30-34 година2820
35-39 година1617
40-44 година1814
45-49 година1922
50-54 година1119
55-59 година178
60-64 година56
65-69 година33
70-74 година41
75-79 година22
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 31.12.2015. уписано 260 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Никола Митровић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
волонтер
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 01.01.2015.
до 31.12.2020.
Општина/град Београд-Раковица не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Весна Јовановић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 600
 • Деца млађа од 15 година: 206
 • Без школске спреме: 59
 • Непотпуна основна школа: 96
 • Основно образовање: 159
 • Средње образовање: 73
 • Више/високо образовање: 6
 • Непознато: 1
Број корисника/ца афирмативних мера у средњошколском образовању 2015. године je: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 3
 • Горан Васић - ОШ "14 Октобар"
 • Срђан Васиљевић - ОШ "Коста Абрашевић", Ресник
 • Никола Марковић - ОШ "Владимир Роловић"
У 2015. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2015 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2015. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
 • Naziv: Kijevo Kontejneri
 • Površina: 4986 kvm
 • Procenjena starost naselja: < 15 godina
 • Tip grejanja: električna energija
 • Postoji odnošenje otpada: da
 • Opis položaja: na obodu formalnog naselja
 • Broj kuća: 51 - 100 jedinica
 • Broj stanovnika: 100 - 200 stanovnika
 • Građevinski materijal: slabi materijali, nepodobni za gradnju 
 • Postoji vodovodna mreža: ne
 • Status vodovodne mreže: planirana
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom: 0
 • Postoji kanalizaciona mreža: da
 • Status kanalizacione mreže: u funkciji
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: < 30%
 • Tip septičke jame:
 • Postoji električna mreža: da
 • Status električne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost električnom mrežom: > 70%
 • Postoje pristupne saobraćajnice: da
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: da
 • Tip kolovoza: asfalt
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: > 70%
 • Postoji ulična rasveta: da
 • Status ulične rasvete: van upotrebe
 • Pokrivenost uličnom rasvetom: 0
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: cela teritorija naselja
 • Tip planske dokumentacije: generalni urbanistički plan
 • Plan2:
 • Plan3:
 • Sprovođenje planova: daljom razradom
 • Započeta razrada plana: da
 • Stepen legalizacije objekata: objekti treba da se legalizuju (< 10% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: < 30% objekata
 • Oblik vlasništva: javna svojina (Republika)
 • Naziv: Bulevar Patrijarha Dimitrija 57-a
 • Površina: 1018 kvm
 • Procenjena starost naselja: 15 - 45 godina
 • Tip grejanja: čvrsto gorivo (drvo, ugalj)
 • Postoji odnošenje otpada: da
 • Opis položaja: integrisan u formalno naselje
 • Broj kuća: < 15 jedinica
 • Broj stanovnika: < 100 stanovnika
 • Građevinski materijal: slabi materijali, nepodobni za gradnju 
 • Postoji vodovodna mreža: ne
 • Status vodovodne mreže: planirana
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom: 0
 • Postoji kanalizaciona mreža: ne
 • Status kanalizacione mreže: planirana
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: 0
 • Tip septičke jame: propusna septička jama
 • Postoji električna mreža: ne
 • Status električne mreže: planirana
 • Pokrivenost električnom mrežom: 0
 • Postoje pristupne saobraćajnice: da
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: da
 • Tip kolovoza: asfalt
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: > 70%
 • Postoji ulična rasveta: da
 • Status ulične rasvete: u funkciji
 • Pokrivenost uličnom rasvetom: > 70%
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: cela teritorija naselja
 • Tip planske dokumentacije: generalni urbanistički plan
 • Plan2: plan detaljne regulacije
 • Plan3:
 • Sprovođenje planova: direktno
 • Započeta razrada plana:
 • Stepen legalizacije objekata: objekti treba da se legalizuju (< 10% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: < 30% objekata
 • Oblik vlasništva: javna svojina (opština)
 • Naziv: Resnik Kontejneri
 • Površina: 3591 kvm
 • Procenjena starost naselja: < 15 godina
 • Tip grejanja: električna energija
 • Postoji odnošenje otpada: da
 • Opis položaja: na obodu formalnog naselja
 • Broj kuća: 51 - 100 jedinica
 • Broj stanovnika: < 100 stanovnika
 • Građevinski materijal: slabi materijali, nepodobni za gradnju 
 • Postoji vodovodna mreža: ne
 • Status vodovodne mreže: planirana
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom: 0
 • Postoji kanalizaciona mreža: ne
 • Status kanalizacione mreže: planirana
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: 0
 • Tip septičke jame: propusna septička jama
 • Postoji električna mreža: da
 • Status električne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost električnom mrežom: > 70%
 • Postoje pristupne saobraćajnice: da
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: da
 • Tip kolovoza: zemljani
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: < 30%
 • Postoji ulična rasveta: ne
 • Status ulične rasvete: planirana
 • Pokrivenost uličnom rasvetom: 0
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: cela teritorija naselja
 • Tip planske dokumentacije: generalni urbanistički plan
 • Plan2:
 • Plan3:
 • Sprovođenje planova: daljom razradom
 • Započeta razrada plana: da
 • Stepen legalizacije objekata: objekti treba da se legalizuju (< 10% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: < 30% objekata
 • Oblik vlasništva: meštovito
 • Naziv: Vijadukt Resnik
 • Površina: 10894 kvm
 • Procenjena starost naselja: < 15 godina
 • Tip grejanja: čvrsto gorivo (drvo, ugalj)
 • Postoji odnošenje otpada: ne
 • Opis položaja: integrisan u formalno naselje
 • Broj kuća: < 15 jedinica
 • Broj stanovnika: 100 - 200 stanovnika
 • Građevinski materijal: slabi materijali, nepodobni za gradnju 
 • Postoji vodovodna mreža: da
 • Status vodovodne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom: > 70%
 • Postoji kanalizaciona mreža: ne
 • Status kanalizacione mreže: planirana
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: 0
 • Tip septičke jame: nepropusna septička jama
 • Postoji električna mreža: da
 • Status električne mreže: van upotrebe
 • Pokrivenost električnom mrežom: 0
 • Postoje pristupne saobraćajnice: da
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: da
 • Tip kolovoza: asfalt
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: > 70%
 • Postoji ulična rasveta: da
 • Status ulične rasvete: van upotrebe
 • Pokrivenost uličnom rasvetom: 0
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: deo ili delovi teritorije naselja
 • Tip planske dokumentacije: generalni urbanistički plan
 • Plan2: plan generalne regulacije
 • Plan3:
 • Sprovođenje planova: direktno
 • Započeta razrada plana: da
 • Stepen legalizacije objekata: objekti treba da se legalizuju (< 10% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: < 30% objekata
 • Oblik vlasništva: javna svojina (Republika)
Нема података из Оперативног плана.