Београд-Раковица

Београд-Раковица

20172015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 51267, жена: 57374
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 312, жена: 288
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4524
5-9 година3741
10-14 година2732
15-19 година2431
20-24 година2623
25-29 година3025
30-34 година2820
35-39 година1617
40-44 година1814
45-49 година1922
50-54 година1119
55-59 година178
60-64 година56
65-69 година33
70-74 година41
75-79 година22
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 31.12.2017. уписано 264 грађана ромске националности.
Општина/град Београд-Раковица нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 01.01.2015.
до 31.12.2020.
Општина/град Београд-Раковица не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Весна Јовановић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 600
 • Деца млађа од 15 година: 206
 • Без школске спреме: 59
 • Непотпуна основна школа: 96
 • Основно образовање: 159
 • Средње образовање: 73
 • Више/високо образовање: 6
 • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 3
 • Срђан Васиљевић - Коста Абрашевић
 • Никола Марковић - Владимир Роловић
 • Горан Васић - 14. октобар
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Градска општина Раковица издваја средства за школски превоз деце ромске националности са сметњама у развоју за основне и средње школе са територије општине Раковица. .
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.