Београд-Обреновац

Београд-Обреновац

20172016
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 35801, жена: 36723
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 773, жена: 801
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година8288
5-9 година8080
10-14 година5780
15-19 година7475
20-24 година5766
25-29 година6452
30-34 година5142
35-39 година4967
40-44 година5246
45-49 година4040
50-54 година4039
55-59 година5639
60-64 година3140
65-69 година1518
70-74 година1316
75-79 година88
80 + година45
У посебан бирачки списак је до 12.04.2018. уписано 1.068 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Јасмина Марковић
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Београд-Обреновац издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 900.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Маја Дикић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1574
 • Деца млађа од 15 година: 467
 • Без школске спреме: 175
 • Непотпуна основна школа: 222
 • Основно образовање: 549
 • Средње образовање: 143
 • Више/високо образовање: 12
 • Непознато: 6
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Дејан Јовановић - Прва обреновачка основна школа
 • Кристина Марковић - Грабовац
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 40.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 30.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 50 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.