Београд-Обреновац

Београд-Обреновац

2016
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 35801, жена: 36723
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 773, жена: 801
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година8288
5-9 година8080
10-14 година5780
15-19 година7475
20-24 година5766
25-29 година6452
30-34 година5142
35-39 година4967
40-44 година5246
45-49 година4040
50-54 година4039
55-59 година5639
60-64 година3140
65-69 година1518
70-74 година1316
75-79 година88
80 + година45
У посебан бирачки списак је до 27.02.2017. уписано 1.060 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Jasmina Marković
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом ne postoji radno mesto
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Београд-Обреновац издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 300.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Маја Дикић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1574
  • Деца млађа од 15 година: 467
  • Без школске спреме: 175
  • Непотпуна основна школа: 222
  • Основно образовање: 549
  • Средње образовање: 143
  • Више/високо образовање: 12
  • Непознато: 6
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Дејан Јовановић - Прва обреновачка основна школа
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 20.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 50 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.