Београд-Младеновац

Београд-Младеновац

2018201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 26012, жена: 27084
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 525, жена: 497
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година7254
5-9 година5555
10-14 година5261
15-19 година4451
20-24 година4339
25-29 година4030
30-34 година4136
35-39 година2929
40-44 година3128
45-49 година2020
50-54 година2626
55-59 година3325
60-64 година1712
65-69 година1113
70-74 година711
75-79 година23
80 + година24
У посебан бирачки списак је до 02.04.2018. уписано 343 грађана ромске националности.
Општина/град Београд-Младеновац нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Београд-Младеновац издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 2.000.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Сандра Лазаревић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1022
  • Деца млађа од 15 година: 349
  • Без школске спреме: 131
  • Непотпуна основна школа: 104
  • Основно образовање: 321
  • Средње образовање: 108
  • Више/високо образовање: 8
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Валентина Марковић - Свети Сава
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 14.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 45 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 1 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Функцију координатора за Ромска питања у ГО Младеновац, тренутно обавља члан Већа ГО Младеновац за социјална питања и националне мањине.
Истекла је важност ЛАП-а за унапређење положаја Рома, у изради је нови ЛАП.
Формиран је Мобилни тим за инклузију Рома, у оквиру кога је : члан Већа, директорка центра за социјални рад, представник националне службе за запошљавање, здравствена медијаторка и педагошки асистент. У раду нам често помаже и директорка Дома здравља, где са нама често излази на терен и контролише здравствено стање деце и одраслих.
Према попису из 2011. године, има укупно 1022 Рома, који су се изјаснили о националности, процена је да их има преко 3000 Рома, а са бирачким правом 1500 Рома - (податак са терена).
Што се тиче уџбеника за децу Ромске националности, добијају их преко Градског Центра за Социјални рад - Одељење у Младеновцу , а општина Младеновац у оквиру пројекта "Младеновац - Младеновчанима", издваја средства у износу од 325.000,00 динара за куповину школског прибора, за децу Ромске националности.
Наша општина за трошкове превоза деце издваја 14.000,000,00 (четрнаест милиона динара) - овде су обухваћена деца без обзира на националност, а Градски Центар за Социјални рад - Одељење у Младеновцу, такође издаваја средства претежно за децу ромске националности,за превоз ученика, стипендије за све врло добре и одличне средњошколце, као студенте, из социјално угрожених породица.
Комисија за родну равноправност је формирана у оквиру СО Младеновац (чине је одборнице СО Младеновац, где нема припадника Ромске националности).
Једина Ромкиња у ГО Младеновац је чланица Већа Сузана Васић.
.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.