Београд-Младеновац

Београд-Младеновац

20162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 26012, жена: 27084
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 525, жена: 497
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година7254
5-9 година5555
10-14 година5261
15-19 година4451
20-24 година4339
25-29 година4030
30-34 година4136
35-39 година2929
40-44 година3128
45-49 година2020
50-54 година2626
55-59 година3325
60-64 година1712
65-69 година1113
70-74 година711
75-79 година23
80 + година24
У посебан бирачки списак је до 27.02.2017. уписано 345 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Сузана Васић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Члан Већа за социјална питања, националне мањине и унапређење и заштиту људских и мањинских права
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Београд-Младеновац издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 0,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Сандра Лазаревић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1022
  • Деца млађа од 15 година: 349
  • Без школске спреме: 131
  • Непотпуна основна школа: 104
  • Основно образовање: 321
  • Средње образовање: 108
  • Више/високо образовање: 8
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Валентина Марковић - Свети Сава
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 14,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 36 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: 23.12.2016. године, образован је Мобилни тим за инклузију Рома. Тим има пет чланова.
Чланови су:
1.Сузана Васић, члан Већа градске општине Младеновац задужена за социјална питања, националне мањине, унапређење и заштиту људских и мањинских права, координатор Тима;
2. Зорица Павловић, представник Центра за социјални рад Београд, одељење Младеновац, члан Тима;
3. Жељко Селимовић, представник Националне службе за запошљавање филијала Младеновац, члан Тима;
4. Сандра Лазаревић, здравствена медијаторка, члан Тима;
5. Валентина Марковић, педагошки асистент, члан Тима..
Приложeн документ: inkluzija roma.pdf
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.