Београд-Лазаревац

Београд-Лазаревац

2018201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 28742, жена: 29880
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 323, жена: 327
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5145
5-9 година4533
10-14 година2834
15-19 година2529
20-24 година2733
25-29 година2320
30-34 година2119
35-39 година2327
40-44 година2120
45-49 година1514
50-54 година1218
55-59 година1416
60-64 година136
65-69 година37
70-74 година23
75-79 година00
80 + година03
У посебан бирачки списак је до 27.03.2019. уписано 480 грађана ромске националности.
Општина/град Београд-Лазаревац нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
за период од 27.03.2019.
до 27.03.2019.
Општина/град Београд-Лазаревац не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Софија Димитријевић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 650
  • Деца млађа од 15 година: 236
  • Без школске спреме: 67
  • Непотпуна основна школа: 115
  • Основно образовање: 176
  • Средње образовање: 54
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Kordunator opstinske kancelarije ya nacijonalne maljine je zaduzen i angazovan za ROME.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.