Београд-Земун

Београд-Земун

2018201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 80138, жена: 88032
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 2784, жена: 2815
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година347330
5-9 година344345
10-14 година298292
15-19 година257263
20-24 година227229
25-29 година193196
30-34 година233225
35-39 година192170
40-44 година158148
45-49 година145141
50-54 година133177
55-59 година112120
60-64 година6768
65-69 година3746
70-74 година2233
75-79 година1222
80 + година710
У посебан бирачки списак је до 14.05.2019. уписано 1.279 грађана ромске националности.
Општина/град Београд-Земун нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Становање, Интерно расељена лица и повратници по основу споразума о реадмисији
за период од 01.01.2015.
до 31.12.2019.
Преузмите документ: LAP-za-izbegl.-2015-2019-2.pdf
Општина/град Београд-Земун не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 2
То су:
 • Биљана Станковић
 • Слободанка Ђорђевић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 5599
 • Деца млађа од 15 година: 1956
 • Без школске спреме: 590
 • Непотпуна основна школа: 827
 • Основно образовање: 1693
 • Средње образовање: 507
 • Више/високо образовање: 12
 • Непознато: 14
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 6
 • Јелена Јанковец - Бошко Палковљевић Пинки
 • Северџан Алијевић - ОШ Раде Кончар
 • Сеада Ајвазовић - ОШ "Илија Бирчанин"
 • Ивана Миливојевић - Бранко Пешић
 • Катарина Микић - Сутјеска
 • Милица Михајловић - Петар Кочић
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Приложеним Локалним акционим планом за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по споразуму по реадмисији у Градској општини Земун за период 2015-2019. године обухваћени су и Роми у оквиру приоритетних група.
.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.