Београд-Гроцка

Београд-Гроцка

2018
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 41661, жена: 42246
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 441, жена: 414
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4539
5-9 година3749
10-14 година3927
15-19 година4231
20-24 година4339
25-29 година3138
30-34 година3733
35-39 година2624
40-44 година2230
45-49 година2324
50-54 година3119
55-59 година2614
60-64 година1817
65-69 година813
70-74 година58
75-79 година64
80 + година25
У посебан бирачки списак је до 01.11.2018. уписано 429 грађана ромске националности.
Општина/град Београд-Гроцка нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Београд-Гроцка не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Светлана Лазаревић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 855
  • Деца млађа од 15 година: 236
  • Без школске спреме: 73
  • Непотпуна основна школа: 155
  • Основно образовање: 283
  • Средње образовање: 94
  • Више/високо образовање: 6
  • Непознато: 8
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Припадници ромске националности активно су укључени у већини манифестацији које организује ГО Гроцка, финансирају се из буџета ГО Гроцка преко Удружења, а трошкови превоза за сву децу Основних школа се финансира из буџета ГО Гроцка..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.