Београд-Врачар

Београд-Врачар

20162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 24908, жена: 31425
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 134, жена: 120
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1219
5-9 година2513
10-14 година129
15-19 година1610
20-24 година98
25-29 година79
30-34 година1615
35-39 година1312
40-44 година68
45-49 година44
50-54 година85
55-59 година33
60-64 година33
65-69 година01
70-74 година00
75-79 година01
80 + година00
Име и презиме Координатора за ромска питања: Марко Зечевић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор Канцеларије за националне мањине
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Преко агенције за пружање услуга у области мањина
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Београд-Врачар не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 254
  • Деца млађа од 15 година: 90
  • Без школске спреме: 21
  • Непотпуна основна школа: 46
  • Основно образовање: 73
  • Средње образовање: 18
  • Више/високо образовање: 6
  • Непознато: 0
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.