Београд-Врачар

Београд-Врачар

201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 24908, жена: 31425
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 134, жена: 120
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1219
5-9 година2513
10-14 година129
15-19 година1610
20-24 година98
25-29 година79
30-34 година1615
35-39 година1312
40-44 година68
45-49 година44
50-54 година85
55-59 година33
60-64 година33
65-69 година01
70-74 година00
75-79 година01
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 23.02.2018. уписано 128 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Богдан Мијајловић
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Београд-Врачар не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 254
  • Деца млађа од 15 година: 90
  • Без школске спреме: 21
  • Непотпуна основна школа: 46
  • Основно образовање: 73
  • Средње образовање: 18
  • Више/високо образовање: 6
  • Непознато: 0
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.