Београд-Вождовац

Београд-Вождовац

20162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 73992, жена: 84221
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 600, жена: 569
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5454
5-9 година4858
10-14 година6049
15-19 година5754
20-24 година4647
25-29 година4844
30-34 година5040
35-39 година4548
40-44 година4635
45-49 година3541
50-54 година4234
55-59 година3032
60-64 година2116
65-69 година79
70-74 година73
75-79 година23
80 + година22
У посебан бирачки списак је до 07.03.2017. уписано 712 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Zlatko Lenhart
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом poverenik za nacionalne manjine
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Београд-Вождовац не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Мима Гајић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1169
 • Деца млађа од 15 година: 323
 • Без школске спреме: 99
 • Непотпуна основна школа: 128
 • Основно образовање: 411
 • Средње образовање: 187
 • Више/високо образовање: 11
 • Непознато: 10
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Тони Бислими - Бранислав Нушић
 • Верица Јовановић - Војвода Путник
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.