Београд-Барајево

Београд-Барајево

20192018201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 13543, жена: 13567
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 115, жена: 137
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1511
5-9 година1017
10-14 година1014
15-19 година1411
20-24 година108
25-29 година58
30-34 година119
35-39 година811
40-44 година29
45-49 година47
50-54 година76
55-59 година610
60-64 година117
65-69 година24
70-74 година03
75-79 година02
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 22.04.2019. уписано 218 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Славица Петровић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Сарадник на пословима унапређења положаја припадника националних мањина
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 29.12.2015.
до 31.12.2025.
Преузмите документ: LAP za Rome 2015_2025-2.pdf
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 29.12.2015.
до 31.12.2025.
Преузмите документ: LAP za Romkinje 2015-2025 rv-2.docx
Општина/град Београд-Барајево не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Лена Јелински
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 252
  • Деца млађа од 15 година: 77
  • Без школске спреме: 33
  • Непотпуна основна школа: 39
  • Основно образовање: 70
  • Средње образовање: 24
  • Више/високо образовање: 7
  • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Снежана Ђорђевић - Кнез Сима Марковић
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 7.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.