Београд-Барајево

Београд-Барајево

201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 13543, жена: 13567
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 115, жена: 137
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1511
5-9 година1017
10-14 година1014
15-19 година1411
20-24 година108
25-29 година58
30-34 година119
35-39 година811
40-44 година29
45-49 година47
50-54 година76
55-59 година610
60-64 година117
65-69 година24
70-74 година03
75-79 година02
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 29.01.2018. уписано 218 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Славица Петровић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Сарадник за људска и мањинска права
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 29.12.2015.
до 31.12.2025.
Преузмите документ: LAP za Rome 2015_2025-1.pdf
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 29.12.2015.
до 31.12.2025.
Преузмите документ: LAP za Romkinje 2015-2025 rv-1.docx
Општина/град Београд-Барајево не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Лена Јелински
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 252
  • Деца млађа од 15 година: 77
  • Без школске спреме: 33
  • Непотпуна основна школа: 39
  • Основно образовање: 70
  • Средње образовање: 24
  • Више/високо образовање: 7
  • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Снежана Ђорђевић - Кнез Сима Марковић
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 5.800.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.