Бела Паланка

Бела Паланка

20162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 6259, жена: 5867
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 744, жена: 674
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година6367
5-9 година7981
10-14 година6352
15-19 година6054
20-24 година7353
25-29 година6952
30-34 година6144
35-39 година5142
40-44 година4544
45-49 година4541
50-54 година5350
55-59 година3428
60-64 година2730
65-69 година714
70-74 година1013
75-79 година36
80 + година13
У посебан бирачки списак је до уписано 789 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Љубиша Алић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Здравље
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Нела Бишковић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1418
  • Деца млађа од 15 година: 405
  • Без школске спреме: 86
  • Непотпуна основна школа: 251
  • Основно образовање: 460
  • Средње образовање: 210
  • Више/високо образовање: 5
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Ксенија Дурмишевић - Љупче Шпанац
Становање
Нема података о становању.