Бајина Башта

Бајина Башта

20172015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 12990, жена: 13032
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1, жена: 0
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година0
5-9 година0
10-14 година0
15-19 година0
20-24 година0
25-29 година0
30-34 година0
35-39 година0
40-44 година0
45-49 година0
50-54 година0
55-59 година0
60-64 година1
65-69 година0
70-74 година0
75-79 година0
80 + година0
Општина/град Бајина Башта нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Бајина Башта не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1
  • Деца млађа од 15 година: 0
  • Без школске спреме: 0
  • Непотпуна основна школа: 0
  • Основно образовање: 0
  • Средње образовање: 1
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.