Бачки Петровац

Бачки Петровац

20192018201720162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 6641, жена: 6777
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 55, жена: 53
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година46
5-9 година77
10-14 година74
15-19 година23
20-24 година31
25-29 година13
30-34 година76
35-39 година63
40-44 година16
45-49 година21
50-54 година53
55-59 година55
60-64 година32
65-69 година01
70-74 година21
75-79 година01
80 + година00
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
за период од 03.05.2019.
до 01.01.2020.
Општина/град Бачки Петровац издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 0,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 108
  • Деца млађа од 15 година: 35
  • Без школске спреме: 14
  • Непотпуна основна школа: 22
  • Основно образовање: 26
  • Средње образовање: 10
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.