Бачки Петровац

Бачки Петровац

2018201720162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 6641, жена: 6777
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 55, жена: 53
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година46
5-9 година77
10-14 година74
15-19 година23
20-24 година31
25-29 година13
30-34 година76
35-39 година63
40-44 година16
45-49 година21
50-54 година53
55-59 година55
60-64 година32
65-69 година01
70-74 година21
75-79 година01
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 26.01.2018. уписано 80 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Данијела Михајловић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Порески контролор и координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Бачки Петровац издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 300.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 108
  • Деца млађа од 15 година: 35
  • Без школске спреме: 14
  • Непотпуна основна школа: 22
  • Основно образовање: 26
  • Средње образовање: 10
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.195.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 1.300.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 8.600.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.