Бач

Бач

20162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 7141, жена: 7264
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 394, жена: 370
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4328
5-9 година5145
10-14 година4025
15-19 година3032
20-24 година1832
25-29 година2828
30-34 година2237
35-39 година4122
40-44 година2923
45-49 година2029
50-54 година1819
55-59 година2623
60-64 година1014
65-69 година118
70-74 година63
75-79 година11
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 01.03.2017. уписано 225 грађана ромске националности.
Општина/град Бач нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Бач не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 764
  • Деца млађа од 15 година: 232
  • Без школске спреме: 109
  • Непотпуна основна школа: 275
  • Основно образовање: 131
  • Средње образовање: 15
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 1
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 0,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 85.000,00 РСД.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 17.311.200,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 38 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 193 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.