Ариље

Ариље

2017
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 9316, жена: 9476
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 67, жена: 53
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година64
5-9 година32
10-14 година52
15-19 година44
20-24 година46
25-29 година86
30-34 година63
35-39 година62
40-44 година76
45-49 година42
50-54 година66
55-59 година56
60-64 година22
65-69 година01
70-74 година11
75-79 година00
80 + година00
Здравље
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 120
  • Деца млађа од 15 година: 22
  • Без школске спреме: 4
  • Непотпуна основна школа: 26
  • Основно образовање: 37
  • Средње образовање: 30
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 1
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.