Аранђеловац

Аранђеловац

20162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 22647, жена: 23578
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 191, жена: 191
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2521
5-9 година2118
10-14 година1015
15-19 година1516
20-24 година1715
25-29 година1618
30-34 година1514
35-39 година129
40-44 година912
45-49 година107
50-54 година1718
55-59 година158
60-64 година75
65-69 година05
70-74 година25
75-79 година02
80 + година03
Име и презиме Координатора за ромска питања: Дејан Влајковић
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Аранђеловац не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 382
  • Деца млађа од 15 година: 110
  • Без школске спреме: 22
  • Непотпуна основна школа: 68
  • Основно образовање: 116
  • Средње образовање: 65
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 1
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.