Апатин

Апатин

20162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 14133, жена: 14796
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 326, жена: 328
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2828
5-9 година3833
10-14 година3138
15-19 година3131
20-24 година2839
25-29 година1923
30-34 година2630
35-39 година2727
40-44 година3321
45-49 година2521
50-54 година2210
55-59 година615
60-64 година66
65-69 година33
70-74 година31
75-79 година01
80 + година01
Здравље
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 654
  • Деца млађа од 15 година: 196
  • Без школске спреме: 26
  • Непотпуна основна школа: 165
  • Основно образовање: 226
  • Средње образовање: 39
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.