Апатин

Апатин

2018201720162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 14133, жена: 14796
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 326, жена: 328
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2828
5-9 година3833
10-14 година3138
15-19 година3131
20-24 година2839
25-29 година1923
30-34 година2630
35-39 година2727
40-44 година3321
45-49 година2521
50-54 година2210
55-59 година615
60-64 година66
65-69 година33
70-74 година31
75-79 година01
80 + година01
У посебан бирачки списак је до уписано 524 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Danijela Ignac
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом viši referent
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Социјална заштита
за период од 21.05.2016.
до 21.05.2020.
Општина/град Апатин издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 555.110.970,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 654
  • Деца млађа од 15 година: 196
  • Без школске спреме: 26
  • Непотпуна основна школа: 165
  • Основно образовање: 226
  • Средње образовање: 39
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Момир Николић - Пчелица
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 51.331.970,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од РСД.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.