Алексинац

Алексинац

20162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 25679, жена: 26184
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 935, жена: 1002
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година83120
5-9 година10897
10-14 година8592
15-19 година8183
20-24 година7179
25-29 година8173
30-34 година7374
35-39 година6556
40-44 година5549
45-49 година4665
50-54 година5757
55-59 година5552
60-64 година3749
65-69 година1320
70-74 година1516
75-79 година88
80 + година212
У посебан бирачки списак је до 07.03.2017. уписано 484 грађана ромске националности.
Општина/град Алексинац нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање
за период од 07.03.2012.
до 31.12.2017.
Општина/град Алексинац издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 500.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Сања Османовић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1937
 • Деца млађа од 15 година: 585
 • Без школске спреме: 304
 • Непотпуна основна школа: 432
 • Основно образовање: 398
 • Средње образовање: 187
 • Више/високо образовање: 12
 • Непознато: 19
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 4
 • Ivana Osmanovic - Jovan Jovanovic Zmaj
 • Ружица Митић - Вожд Карађорђе
 • Мирјана Хасанов - Вожд Карађорђе
 • Nataša Petrović - Vuk Karadzić
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 15.050.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 713.100,00 РСД.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 73 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 28 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.