Александровац

Александровац

2015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 13295, жена: 13227
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 48, жена: 36
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година61
5-9 година44
10-14 година74
15-19 година32
20-24 година44
25-29 година43
30-34 година23
35-39 година44
40-44 година15
45-49 година41
50-54 година42
55-59 година13
60-64 година10
65-69 година20
70-74 година00
75-79 година10
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 21.04.2016. уписано 65 грађана ромске националности.
Општина/град Александровац нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Александровац не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 84
 • Деца млађа од 15 година: 26
 • Без школске спреме: 8
 • Непотпуна основна школа: 14
 • Основно образовање: 23
 • Средње образовање: 12
 • Више/високо образовање: 0
 • Непознато: 1
Број корисника/ца афирмативних мера у средњошколском образовању 2015. године je: 0
У 2015. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 3.033.729,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 10.326.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2015. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
 • Naziv: Kožetin
 • Površina: 8901 kvm
 • Procenjena starost naselja: > 45 godina
 • Tip grejanja: čvrsto gorivo (drvo, ugalj)
 • Postoji odnošenje otpada: da
 • Opis položaja: integrisan u formalno naselje
 • Broj kuća: 15 - 50 jedinica
 • Broj stanovnika: 100 - 200 stanovnika
 • Građevinski materijal: građevinski materijali koji obezbeđuju trajnost i sigurnost
 • Postoji vodovodna mreža: da
 • Status vodovodne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom: > 70%
 • Postoji kanalizaciona mreža: da
 • Status kanalizacione mreže: u funkciji
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: > 70%
 • Tip septičke jame:
 • Postoji električna mreža: da
 • Status električne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost električnom mrežom: > 70%
 • Postoje pristupne saobraćajnice: da
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: ne
 • Tip kolovoza:
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: 0
 • Postoji ulična rasveta: da
 • Status ulične rasvete: u funkciji
 • Pokrivenost uličnom rasvetom: > 70%
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: cela teritorija naselja
 • Tip planske dokumentacije: prostorni plan opštine
 • Plan2: plan generalne regulacije
 • Plan3:
 • Sprovođenje planova: direktno
 • Započeta razrada plana:
 • Stepen legalizacije objekata: objekti legalizovani (> 90% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: < 30% objekata
 • Oblik vlasništva: privatno
Нема података из Оперативног плана.