Ада

Ада

20172016
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 8227, жена: 8764
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 166, жена: 157
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2310
5-9 година1715
10-14 година1015
15-19 година1811
20-24 година1218
25-29 година1212
30-34 година93
35-39 година1216
40-44 година1216
45-49 година87
50-54 година1211
55-59 година78
60-64 година95
65-69 година36
70-74 година22
75-79 година01
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 28.09.2017. уписано 74 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Љиља Ђин
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Педагошки асистент и ромски наставник
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање, Социјална заштита
за период од 01.03.2015.
до 01.01.2020.
Општина/град Ада не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 323
  • Деца млађа од 15 година: 90
  • Без школске спреме: 41
  • Непотпуна основна школа: 123
  • Основно образовање: 45
  • Средње образовање: 21
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Љиљана Ђин Крајц - Основна Школа "Новак Радоњић" Мол
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18 у износу од 2.292.000,00 РСД.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 4.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 76 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 90 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.