Смедерево

 

Општина/град: Смедерево

 

 

 

Општи подаци

1. Општина/град: Смедерево
2. Број Рома према званичној статистици, укупно: 2.369, жене: 1.180
3. Процењени број Рома: 7.500
4. Укупан број становника: 107.528
5. Број Рома уписан у посебан бирачки списак: 754
6. Степен развијености општине/града: 1
7. У општини/граду Смедерево је усвојен Локални акциони план за инклузију Рома.

Локални акциони планОбласт: Образовање
Датум 01/11/2014
8. У општини/граду Смедерево је ангажована локална ромска координаторка. 
   Тип ангажовања: на неодређено време
9. Радно место је систематизовано.
10. Општина/град Смедерево издваја посебна средства у 2015. години у износу од 2.000.000 РСД.

Буџетско планирање и реализација
Година: 2015.
Област: Образовање
I задатак: Обезбеђење стипендија за средњошколце ромске националности
Носилац задатка: Институција
Назив носиоца: Средње школе
Планирани буџет: 500.000 РСД
Очекивани резултат: 10 средњошколаца ромске националности добило стипендију
 
Област: Образовање
II задатак: Обезбеђење ужине, уџбеника и школског прибора за  предшколце ромске националности
Носилац задатка: Институција
Назив носиоца: ПУ
Планирани буџет: 300.000 РСД
Очекивани резултат: Зa 30 предшколаца ромске националности обезбеђена ужина, уџбеници и школски прибор
 
Област: Образовање
III задатак: Обезбеђење ужине, уџбеника и школског прибора за ученике основних школа ромске националности
Носилац задатка: Институција
Назив носиоца: ОШ
Планирани буџет: 500.000 РСД
Очекивани резултат: За ученике основне школе ромске националности укупно обезбеђено: 30 комплета уџбеника и школског прибора, 20 ужина, 20 екскурзија
 
Област: Образовање
IV задатак: Подизање свести код родитеља о важности редовног похађања школе
Носилац задатка: Институција
Назив носиоца: ОШ
Планирани буџет: 50.000 РСД
Очекивани резултат: У 5 основних школа одржане радионице са родитељима ромске деце о важности образовања
 
Област: Образовање 
V задатак: Увођење педагошког асистента
Носилац задатка: Институција
Назив носиоца: ПУ
Планирани буџет: 400.000 РСД
Очекивани резултат: Ангажован 1 педагошки асистент
 
Област: Образовање
VI задатак: Обезбеђивање превоза за предшколску децу ромске националности
Носилац задатка: Институција
Назив носиоца: ПУ
Планирани буџет: 450.000 РСД
Очекивани резултат: Обезбеђен превоз за 30 ромских предшколаца
 
Област: Становање
Задатак: Интеграција становника ромских насеља у окружење
Носилац задатка: Удружења грађана
Назив носиоца: Ромске и друга удружења грађана,спортске организације, спортски клубови, спортски савези, Центар за културу, домови културе, културно-уметничка друштва, школе
Планирани буџет: 200.000 РСД
Очекивани резултат: Организоване спортске и културне активности, чији је циљ укључивање младих у спорстке клубове и савезе
 
Област: Социјална заштита
Задатак: Пружање подршке Ромима у прибављању личних докумената
Носилац задатка: Институција
Назив носиоца: Мобилни тим
Планирани буџет: 100.000 РСД
Очекивани резултат: За 20 лица ромске националности обезбеђена лична документа
 
Област: Здравље
Задатак: Унапређење остваривање права Рома на здравствену и социјалну заштиту
Носилац задатка: Институција
Назив носиоца: Мобилни тим
Планирани буџет: 100.000 РСД
Очекивани резултат: Одржане 4 радионице у области здравствене и социјалне заштите, одштампано 100 флајера
 
Област: Култура
I задатак: Неговање културног идентитета
Носилац задатка: Институција
Назив носиоца: ОШ Планирани буџет: 100.000 РСД
Очекивани резултат: Одржано 10 радионица у 10 ОШ са по 20 учесника
 
Област: Култура
II задатак: Неговање културног идентитета
Носилац задатка: Удружење грађана
Планирани буџет: 150.000 РСД
Очекивани резултат: Одржана манифестација "Дани културе и традиције Рома“

11. У општини/граду Смедерево није формиран савет за међунационалне односе.
12. У општини/граду Смедерево није формиран савет/комисија за родну равноправност.

Образовање

13. У општини/граду Смедерево су ангажовани педагошки асистенти.

Установе у којима су ангажовани педагошки асистентиНазив установе: ПУ "Наша радост"
Име и презиме асистента: Слађана Недељковић
14. У општини/граду Смедерево постоји потреба за ангажовањем педагошких асистената у следећим установама:
  • Др Јован Цвијић
  • Димитрије Давидовић
  • Јован Јовановић Змај
Школска година: 2014/15.
15. Општина/град Смедерево издваја финансијска средства за уџбенике у износу од 3.104.000 РСД.
16. Општина/град Смедерево издваја финансијска средства за ужину у износу од 1.850.000 РСД.
17.Општина/град Смедерево је издвојила финансијска средства за трошкове превоза за основну школу у износу од 28.500.000 РСД.
18.У општини/граду Смедерево нема ОШ у којима се процењује да је укупан број деце ромске националности већи од 50 одсто.
19. У општини/граду Смедерево нема образовних установа са издвојеним одељењем за децу ромске националности.

Здравље

20. Број ангажованих здравствених медијаторки: 1

Установе у којима су ангажоване здравствене медијаторкеНазив установе: Дом здравља "Смедерево"
Име и презиме медијаторке: Марија Урошевић
21. У општини/граду Смедерево постоји потреба за ангажовањем здравствених медијаторки у следећим установама: Дом здравља "Смедерево".
22. У општини/граду Смедерево је формиран здравствени савет. У њему нема чланова/ица ромске националности.

Запошљавање

23. Подаци о запошљавању: нема података о запошљавању

Становање

24. Подаци о становању: нема података о становању