Zaječar

Zaječar

2015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 29032, жена: 30429
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 372, жена: 381
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4133
5-9 година4949
10-14 година3034
15-19 година3343
20-24 година2723
25-29 година3130
30-34 година2634
35-39 година2426
40-44 година1720
45-49 година2417
50-54 година2624
55-59 година1816
60-64 година1716
65-69 година54
70-74 година35
75-79 година16
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 29.06.2016. уписано 386 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Миљан Рашић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за Ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
на период од 4-гдина
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Zaječar не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Б. Славков Митић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 753
 • Деца млађа од 15 година: 236
 • Без школске спреме: 86
 • Непотпуна основна школа: 173
 • Основно образовање: 189
 • Средње образовање: 58
 • Више/високо образовање: 10
 • Непознато: 1
Број корисника/ца афирмативних мера у средњошколском образовању 2015. године je: 4
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Ирена Рашић - ПУ "Ђулићи"
 • Анђелика Агушевић - ОШ "Ђура Јакшић"
У 2015. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 230.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 0 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 0 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2015. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.