Zaječar

Zaječar

201920172015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 29032, жена: 30429
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 372, жена: 381
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4133
5-9 година4949
10-14 година3034
15-19 година3343
20-24 година2723
25-29 година3130
30-34 година2634
35-39 година2426
40-44 година1720
45-49 година2417
50-54 година2624
55-59 година1816
60-64 година1716
65-69 година54
70-74 година35
75-79 година16
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 25.05.2020. уписано 408 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Миљан Рашић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
именован је решењем градоначелника
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Zaječar издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 650.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Б. Славков Митић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 753
 • Деца млађа од 15 година: 236
 • Без школске спреме: 86
 • Непотпуна основна школа: 173
 • Основно образовање: 189
 • Средње образовање: 58
 • Више/високо образовање: 10
 • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Анђелика Агушевић - Ђура Јакшић
 • Irena Rasic - Pu Djulici
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 34 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Град је од 2019.године обезбедио бесплатан превоз свим становницима града Зајечара!.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.