Vrbas

Vrbas

20192015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 20432, жена: 21660
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 170, жена: 185
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1924
5-9 година1428
10-14 година2117
15-19 година1718
20-24 година1411
25-29 година1717
30-34 година1012
35-39 година1611
40-44 година1011
45-49 година89
50-54 година98
55-59 година55
60-64 година26
65-69 година54
70-74 година11
75-79 година13
80 + година10
У посебан бирачки списак је до 29.05.2020. уписано 275 грађана ромске националности.
Општина/град Vrbas нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Vrbas не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 355
  • Деца млађа од 15 година: 123
  • Без школске спреме: 51
  • Непотпуна основна школа: 84
  • Основно образовање: 68
  • Средње образовање: 27
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 1
У 2019. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 1.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 3.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 15.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.