Vršac

Vršac

2019201820172016
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 25025, жена: 27001
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 686, жена: 682
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година8381
5-9 година9867
10-14 година7854
15-19 година5558
20-24 година6274
25-29 година5461
30-34 година4248
35-39 година3835
40-44 година4148
45-49 година4341
50-54 година3034
55-59 година2628
60-64 година1517
65-69 година915
70-74 година1012
75-79 година14
80 + година15
У посебан бирачки списак је до 04.06.2020. уписано 543 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Aлиса Шајн
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање, Социјална заштита, Приступ личним документима, Сузбијање дискриминације, Положај жена
за период од 04.03.2019.
до 04.03.2021.
Преузмите документ: LAP-Romi-Vrsac-1.pdf
Општина/град Vršac издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 600.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Слађана Стевић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1368
  • Деца млађа од 15 година: 461
  • Без школске спреме: 255
  • Непотпуна основна школа: 440
  • Основно образовање: 166
  • Средње образовање: 40
  • Више/високо образовање: 3
  • Непознато: 3
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 5.800.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 20.650.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 18.100.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 30 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 79 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Са позиције Центра за социјални рад издвајају се средства у износу од 1.500,00 динара за опремање деце пред полазак у основну школу, 2.000,00 динара за опремање за полазак у средњу школу и 3.000,00 динара за студенте. За школску 2019/2020 издвојена су средства у износу од 1.358.500,00 динара.
За децу предшколског узраста обезбеђени су часописи и едукативни материјал у износу од 67.325,00 динара за 22 деце Ромске националне припадности.
.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.