Vladimirci

Vladimirci

2017
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 8937, жена: 8525
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 89, жена: 92
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година58
5-9 година1915
10-14 година87
15-19 година86
20-24 година413
25-29 година96
30-34 година64
35-39 година59
40-44 година55
45-49 година52
50-54 година53
55-59 година34
60-64 година65
65-69 година01
70-74 година12
75-79 година02
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 23.12.2009. уписано 82 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Душанка Јовановић
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Vladimirci не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 181
  • Деца млађа од 15 година: 62
  • Без школске спреме: 25
  • Непотпуна основна школа: 63
  • Основно образовање: 26
  • Средње образовање: 5
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 27.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 33 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.