Varvarin

Varvarin

2018
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 8830, жена: 9136
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 52, жена: 61
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година35
5-9 година211
10-14 година36
15-19 година25
20-24 година33
25-29 година84
30-34 година14
35-39 година53
40-44 година75
45-49 година43
50-54 година53
55-59 година44
60-64 година33
65-69 година10
70-74 година12
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 23.04.2018. уписано 55 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Марија Јовановић
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Волонтерско ангажовање
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Varvarin не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 113
  • Деца млађа од 15 година: 30
  • Без школске спреме: 8
  • Непотпуна основна школа: 31
  • Основно образовање: 34
  • Средње образовање: 9
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 2.100.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава у износу од 40.000,00 РСД.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 47 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Према подацима последњег пописа из 2011. у општини Варварин има 113 становника/ца припадника/ца Ромске националности.
У Средњој школи у Варварину имамо једну девојчицу ромске националности која је ученица трећег разреда, смер - техничар за заштиту животне средине, која прима стипендију Ромског едукативног фонда.
Општина Варварин из буџета издваја 6.000.000,00 динара за стипендије студетима, док је 1.500.000,00 опредељено за ученике/це основних школа који су остварили успех на републичким такмичењима и носиоцима Вукових диплома.
Координаторка Канцеларије за младе општине Варварин је додатно (волонтерски) задужена за послове питања ромске заједнице на нивоу општине Варварин од фебруара месеца ове године. .
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.