Valjevo

Valjevo

2018201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 44148, жена: 46164
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 717, жена: 696
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година6546
5-9 година6158
10-14 година4660
15-19 година4050
20-24 година5141
25-29 година4344
30-34 година4557
35-39 година6238
40-44 година4543
45-49 година4944
50-54 година5645
55-59 година5970
60-64 година3948
65-69 година2919
70-74 година1015
75-79 година1014
80 + година74
У посебан бирачки списак је до 19.04.2019. уписано 697 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Дејан Маринковић и запослени Одељења за друштвене делатности
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Саобраћајни инспектор
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Није добијена сагласност надлежног Министарства за запошљавање лица
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање
за период од 01.01.2019.
до 31.12.2023.
Преузмите документ: Lap za obrazovanje Roma 2019-2023.docx
У областима: Социјална заштита
за период од 28.12.2018.
до 31.12.2022.
Општина/град Valjevo издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 4.140.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Гордана Петровић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1413
 • Деца млађа од 15 година: 336
 • Без школске спреме: 91
 • Непотпуна основна школа: 379
 • Основно образовање: 424
 • Средње образовање: 157
 • Више/високо образовање: 24
 • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 6
 • Верољуб Тешић - Милица Ножица
 • Далибор Јовановић - Сестре Илић
 • Зоран Петровић - Прота Матеја Ненадовић
 • Драган Петровић - Свети Сава
 • Тања Маринковић - Андра Савчић
 • Данијела Јанковић - Нада Пурић
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 590.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 590.000,00 РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 26.476.015,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 1.500.000,00 РСД.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 108 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 50 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 153 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 11 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.