Ub

Ub

2020201920182015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 14617, жена: 14484
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 559, жена: 559
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година6473
5-9 година6669
10-14 година5551
15-19 година3253
20-24 година4638
25-29 година4843
30-34 година3634
35-39 година3030
40-44 година3939
45-49 година3021
50-54 година4727
55-59 година2217
60-64 година1727
65-69 година912
70-74 година1014
75-79 година36
80 + година55
У посебан бирачки списак је до 29.05.2020. уписано 457 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Branimir Vasić
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Koordinator za romska pitanja
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Ugovor o privremenim i povremenim poslovima
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање, Социјална заштита
за период од 30.03.2019.
до 30.03.2023.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање, Социјална заштита
за период од 30.03.2019.
до 30.03.2023.
Преузмите документ: glasnik 3 2019 ispravljen.pdf
Општина/град Ub не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1118
  • Деца млађа од 15 година: 378
  • Без школске спреме: 183
  • Непотпуна основна школа: 279
  • Основно образовање: 224
  • Средње образовање: 53
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
  • Мирјана Тешић - Милан Муњас
  • Гордана Марковић - Уб
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 4.370.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 20.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 17.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 154 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.