Užice

Užice

201820172016
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 37874, жена: 40166
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 34, жена: 36
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година34
5-9 година34
10-14 година32
15-19 година23
20-24 година22
25-29 година32
30-34 година14
35-39 година41
40-44 година22
45-49 година43
50-54 година12
55-59 година22
60-64 година11
65-69 година11
70-74 година22
75-79 година01
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 02.10.2018. уписано 45 грађана ромске националности.
Општина/град Užice нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање, Социјална заштита, Приступ личним документима, Сузбијање дискриминације, Положај жена, Интерно расељена лица и повратници по основу споразума о реадмисији
за период од 08.02.2018.
до 31.12.2020.
Преузмите документ: LAP-Romi-2018-2021.pdf
Општина/град Užice издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 500.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 70
  • Деца млађа од 15 година: 19
  • Без школске спреме: 14
  • Непотпуна основна школа: 7
  • Основно образовање: 22
  • Средње образовање: 5
  • Више/високо образовање: 3
  • Непознато: 0
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 18.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 8.800.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.