Tutin

Tutin

20172015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 16114, жена: 15041
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 35, жена: 32
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година72
5-9 година36
10-14 година14
15-19 година43
20-24 година63
25-29 година55
30-34 година00
35-39 година12
40-44 година11
45-49 година63
50-54 година01
55-59 година00
60-64 година00
65-69 година11
70-74 година00
75-79 година00
80 + година01
Општина/град Tutin нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Tutin не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 67
  • Деца млађа од 15 година: 23
  • Без школске спреме: 23
  • Непотпуна основна школа: 12
  • Основно образовање: 8
  • Средње образовање: 0
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 1
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 29.860.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Општинске стипендије: тек треба да се распише конкурс ових дана, општинско Вијеће је донело Одлуку о стипендирању студената на основу буџетом предвиђених средстава за ову намену укупно 3,000.000,00 РСД. Биће 15 стипендија за најбоље студенте, са просеком 9,00 и више и 20 стипендија за студенте слабог имовног стања.
На територији Општине борави свега око 60 лица ромске националности од тога је 23 малолетне деце која у зависности од узраста похађају основну школу или предшколску наставу. При Црвеном крсту у Тутину сваке шк. год. се реализује програм предшколске наставе посебно за ромску децу. Све ромске породице су или интерно расељена лица са Косова и Метохије или повратници по основу споразума о реадмисији тако да су све њихове потребе исказане и предвиђена реализација у специфичнимциљевима у ЛАП-у за миграције који је усвојен 30.11.2016. године на период од 5 година. Једна породица је добила монтажну кућу на коришћенје у овој години ће 5 ромских породица бити стамбено збринуто на исти начин, економски је оснажено 5 ромских породица по пројектима из 2017. године. Све ромске породице су корисници кухиње при Црвеном крсту у Тутину коју углавном финансира Општина. У 2017. години је извршен накнадни упис "невидљивих" ромске деце у МК рођених и књигу држављана за 2 породице по 2 детета. проблемима Рома се бави повереништво при Општини, помоћ око накнадног уписа, при прикупљању документације за дечији додатак, МОП,здравствено осигурање, на сваке 2 године Црвени крст организује систематске прегледе за ромске породице,сва деца се редовно вакцинишу без обзира да ли су уписана у МК рођених или не..
Приложeн документ: LAP Tutin 2016..doc
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.