Trstenik

Trstenik

20182017201620152014
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 21016, жена: 21950
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 163, жена: 179
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2116
5-9 година1421
10-14 година1110
15-19 година1321
20-24 година1320
25-29 година1310
30-34 година129
35-39 година1616
40-44 година37
45-49 година57
50-54 година916
55-59 година138
60-64 година94
65-69 година26
70-74 година46
75-79 година41
80 + година11
У посебан бирачки списак је до 19.04.2019. уписано 220 грађана ромске националности.
Општина/град Trstenik нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Trstenik издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 1.000.000,00
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 342
  • Деца млађа од 15 година: 93
  • Без школске спреме: 38
  • Непотпуна основна школа: 55
  • Основно образовање: 92
  • Средње образовање: 51
  • Више/високо образовање: 5
  • Непознато: 8
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: U toku je izrada LAP-a za romsku nacionalnu manjinu..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.