Trgovište

Trgovište

2020
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 2716, жена: 2375
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 16, жена: 13
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година02
5-9 година21
10-14 година21
15-19 година12
20-24 година10
25-29 година02
30-34 година10
35-39 година12
40-44 година30
45-49 година00
50-54 година11
55-59 година00
60-64 година21
65-69 година00
70-74 година11
75-79 година10
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 14.05.2021. уписано 26 грађана ромске националности.
Општина/град Trgovište нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Trgovište не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 29
  • Деца млађа од 15 година: 8
  • Без школске спреме: 2
  • Непотпуна основна школа: 2
  • Основно образовање: 11
  • Средње образовање: 6
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 515.696,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.