Topola

Topola

20192018201720162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 11153, жена: 11176
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 60, жена: 45
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година56
5-9 година77
10-14 година93
15-19 година85
20-24 година12
25-29 година67
30-34 година62
35-39 година22
40-44 година33
45-49 година62
50-54 година22
55-59 година02
60-64 година10
65-69 година31
70-74 година10
75-79 година01
80 + година00
Име и презиме Координатора за ромска питања: Марија Обрадовић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Књиговодствени послови и послови пријема поднесака у области друштвене бриге о деци и борачко инвалидске заштите
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 29.05.2020.
до 29.05.2020.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 30.07.2019.
до 30.07.2025.
Општина/град Topola не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 105
  • Деца млађа од 15 година: 37
  • Без школске спреме: 9
  • Непотпуна основна школа: 31
  • Основно образовање: 20
  • Средње образовање: 7
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2019. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 108.895,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20 у износу од 33.600,00 РСД.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 359.650,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 7.596.574,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 577.800,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 67 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.