Titel

Titel

2018
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 7885, жена: 7853
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 135, жена: 129
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2015
5-9 година1517
10-14 година912
15-19 година1919
20-24 година1417
25-29 година115
30-34 година69
35-39 година95
40-44 година810
45-49 година68
50-54 година81
55-59 година42
60-64 година25
65-69 година20
70-74 година11
75-79 година12
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 01.04.2019. уписано 90 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Dejan Meres
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом administrator u poslovima za projekte, programe i menadzment i poslove implementacije zakona i poslovne korespodencije
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Titel не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 264
  • Деца млађа од 15 година: 88
  • Без школске спреме: 32
  • Непотпуна основна школа: 76
  • Основно образовање: 57
  • Средње образовање: 9
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 1
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.980.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 2.250.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 20.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 30 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 1 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
Нема података из Оперативног плана.